• Carpati nr. 5 ap. 1, Cluj Napoca, Romania

Start up nation

START-UP NATION 2019

Condiții de participare

Potrivit procedurii de implementare, firmele participante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 • sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii;
 • au capital social integral privat;
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13 la procedură) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 • este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

 

Creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației. Documentul justificativ care atestă calitatea de șomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.
Pot aplica pentru finanțare societățile care nu au primit ajutor financiar nerambursabil în anii anteriori prin programul Start-up Nation și îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate ale programului.

Se finanţează activităţile de producţie, servicii, IT, industrii creative:

 • Firme de construcții
 • Salon de înfrumusețare
 • Salon de bronzare
 • Salon de coafură
 • Service auto
 • Spălătorii auto
 • Vulcanizare
 • Patiserie
 • Cofetarie
 • Producție pavaje
 • Producție bolțari
 • Producție peleți și brichete din rumeguș sau resturi vegetale
 • Producție software
 • Producție de mobilier
 • Producție structură metalică
 • Gater lemn
 • CNC Lemn
 • Fabrica de sucuri
 • Fabrica de lactate
 • Atelier producție de costume la comandă
 • Studio Foto-Video
 • Producție de jucării
 • Fabrica de paste
 • Atelier producție rochii
 • After-School
 • Procesare legume și/sau fructe (producție de conserve/siropuri/dulcețuri/murături/sucuri)
 • Servicii de arhitectură
 • Servicii de publicitate
 • Covrigărie
 • Producție încălțăminte
 • Producție de mâncare (fabrica de chips/snacks/pufuleți/pufarini)

 

NU beneficiază de Start-Up Nation firme care activează în domenii ca producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; producţie sau comercializare de produse energetice; activităţi de pescuit şi acvacultură;activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;sectorul carbonifer;
Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele și telefoanele mobile nu se finanțează;
Nu se finanțează nici cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv online, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat online pentru consiliere matrimonială și psihologică